B.E.S.T. - verkopen

Verkoop méér en méér en méér...

Dit programma ‘BEST VERKOPEN’, biedt diepgaande verkooptraining & -opleiding gericht naar de professionele verkoper.

Deze opleiding versterkt het principe dat verkopen een continu proces is, geen eenmalige gebeurtenis. Door rollenspel en case studies zal u met deze opleiding de juiste vaardigheden leren.

Programma:

# 1: De psychologie van verkopen
Vertrouwen opbouwen bij uw klant
Stel vragen volgens de PIN formule
Gebruik positieve lichaamstaal om vertrouwen op te bouwen in een relatie.
Waarom kopen mensen en waarom niet? Deelnemers leren het belang van "vertrouwen" in een verkooprelatie en de motieven waarom klanten niet kopen.
U zal leren hoe u:
De voordelen verkoopt;
Aan een breder spectrum klanten kan verkopen;
De klant en zijn wensen centraal laat zijn;
De waarde van uw ideeën nog beter naar voren brengt;
Succesvol uw klant zijn doelstellingen helpen te bereiken;...

# 2: De prospect
Iedere mens heeft een andere persoonlijkheid en dat heeft een belangrijke invloed op het beslissingsproces. De kennis van dit deel helpt de deelnemers het belang begrijpen van de gedragsstijlen van klanten.
Achterhaal de koopmotivatie aan de hand van vier verschillende persoonlijkheidsstijlen (DISC);
Bepaal de individuele stijl van uw prospect;
Ontwikkel een strategie die hiermee rekening houdt om zo beter te communiceren en te verkopen;
Leer hoe u die kennis constant toepast in uw leven om er maximaal voordeel mee te doen.

# 3: Uw product of dienst argumentatie
Vragen zijn het antwoord, drie types vragen
De waarde van het stellen van vragen
Het creëren van minstens 12 vragen om uw verkoopresultaten te verbeteren.
Hoe de behoefte van de klant onderzoeken en bepalen? Het B.E.S.T. verkoopproces Hoe de behoeften van de klant verifiëren?
Nu u de interesse hebt van uw prospect, verspil dan geen tijd;
Ontdek wat productkennis echt betekent in de verkoop en hoe u deze optimaal benut om meer omzet te behalen;
Leer wat de klant wilt;
Analyseer of dit ook het beste voor de klant is;
Maak gebruik van een gespreksstrategie waarin verschillende technieken gebruikt worden;

# 4: Het proces
Leer om vertrouwen op te bouwen in uw relatie met de klant aan de hand van het vijf-stappen-model.
Deze module leidt u doorheen het volledige verkoopproces en elke deelnemer leert twee verschillende formules die hem daarbij helpen.
Verkopen is een proces, geen gebeurtenis;
Leer de PAT en PODO formule te gebruiken;
Afsluittechnieken om orders binnen te halen;

# 5: De order schrijven • Bezwaren Overwinnen
De order schrijven is iets wat je doet MET de klant;
Schrijf de order als de klant er klaar voor is;
Geloof in uw product of dienst;
Om te overtuigen moet je zelf eerst overtuigd zijn;
Noteer afsluittechnieken die het best passen bij uw verkoopsituatie
Bezwaren zijn uw vrienden - verwelkom ze en anticipeer
Wat zegt de klant werkelijk?
Deelnemers leren en oefenen een effectieve methode om met bezwaren en weerstand om te gaan.
Leer actief te luisteren en succesvolle vraagtechnieken.

# 6: De Verkopende Persoon
Succes in uw verkoopcarrière heeft ook te maken met hoe goed het gaat in uw persoonlijke leven. Leer hoe u doelen stelt en ze kunt bereiken; leer hoe u een gebalanceerd leven kan leiden; succes is mogelijk op alle zeven de vlakken van het leven; het hoe, wat, waarom en wanneer over doelen stellen en bereiken in de verkoop; Motivatie & Zelfmotivatie; Bouw een Topverkoper en een Top Mens.

Tijdsduur: 6  x 3.5 uur + pauzes

ShareThis