Vorming

Vorming die positieve resultaten brengt:

De 7 pilaren van een effectief vormingssysteem:

1. Vorming voor het hele individu.

2. Een geïntegreerd leerproces. Vorming van iedereen binnen de gehele organisatie door een geïntegreerde aanpak.

3. Vorming voor partnership tussen de bedrijfsleiding en de medewerkers. Een vormingssysteem zorgt voor een breder denkkader en betere communicatie tussen de leiding en de medewerkers. Bovendien kunnen medewerkers sneller en beter meegroeien met de snellere expansie van de organisatie.

4. Vorming voor synergie. Uw medewerkers in staat stellen om persoonlijke visies te ontwikkelen die in samenhang zijn met deze van het bedrijf en zo een krachtige synergie doen ontstaan voor indiviueel succes en succes voor de organisatie.

5. Vorming voor een kwaliteit gebaseerde cultuur. Leiden tot een kwaliteitgerichte mentaliteit. In de jacht op excellentie is dit veel belangrijker dan het aanleren van ‘mechanische technieken.’

6. Vorming voor de drie P’s. De drie P’s optimaliseren, zijnde: Performance (prestatie), Productivity (productiviteit) en Profitability (winstgevendheid).

7. Vorming om het verschil qua positionering te versterken.

TRAINING
Om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken is training minstens even belangrijk. Juist om de vaardigheden actief te kunnen trainen voorzien we voor bepaalde delen training, in uw eigen zaak, op een stage plaats, persoonlijk, of in seminarie. Het is namelijk beter om te leren in klas, dan te leren in ‘cash’.

COACHING
Coaching is misschien nog het meest verwaarloosde aspect bij het zich eigen maken van een bepaalde vaardigheid, het starten van een onderneming of carrière. Coaching is vaak de bepalende factor tot succes.

Neem daarom vandaag nog contact met mij op om eens samen te zitten om ook voor u een vormingstraject uit te werken.

U hebt er alles bij te winnen. Neem contact: info@tomcommeine.com
Of bel: +32 497 573 670

Tom Commeine

ShareThis