$uper $ervice

Dit is heel duidelijk een workshop. Alle deelnemers gaan actief meewerken om voor hun bedrijf of organisatie tot $uper $ervice te komen. Dit betekent ook dat alle deelnemers reeds een voorafgaande vorming genoten hebben over klantenservice en beseffen hoe belangrijk het is om tot een $uper $ervice te komen.

7R
7R is een eenvoudig en uitermate effectief proces dat bestaat uit 7 rondes, in dit opzet om tot $uper $ervice te komen. In groep ontdekken we hoe uw organisatie kan inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen en trends. Je benut het creatieve potentieel binnen je ondernemingsnetwerk optimaal om tot resultaten te komen.

Wanneer 7R toegepast wordt, is het de bedoeling dat IEDEREEN in het bedrijf hierbij betrokken wordt. Je kan dit eventueel in verschillende sessies doen, om zo iedereen de kans te geven om deze workshop te volgen.

Iedereen erbij betrekken
Het is belangrijk om per sessie zoveel mogelijk mensen uit het bedrijf samen te hebben uit alle afdelingen en van alle niveaus, telkens aangevuld met 'stakeholders'. Stakeholders zijn belanghebbenden, zoals belangrijke loyale klanten, leveranciers, consultants, adviseurs, ...

De aanwezigen op de 7R $uper $ervice sessie verdelen we in groepen van een 12-tal mensen. Ook per groep is het belangrijk de bovenstaande mix te hebben, dus mensen die verschillende functies uitoefenen: van directeur tot magazijnier, van HR-manager tot secretaresse, samen met nog enkele externe belanghebbenden zoals klanten, leveranciers,…). Zij kunnen zeer originele inzichten leveren.

7R : zeven rondes
Ronde 1: intro.
Een inleiding om de breinen op snelheid te brengen rond het thema service met een aantal oefeningen rond 'horrorverhalen' op het vlak van klantenservice.

Ronde 2: inleiding tot het brainstormen zelf met tips om tot zoveel mogelijk ideeën te komen

Ronde 3: het bedenken van ideeën.
Individueel verzint men ideeën rond opgegeven stellingen die op het bord liggen, in competitie, om ter best.

Ronde 4: het kiezen van de ideeën. Per groep worden de beste 7 ideeën gekozen.

Ronde 5: rating. Tal van ratings worden toegepast op de gekozen ideeën om tot prioritaire actie te kunnen overgaan.
Ronde 6: projectvorming. In kleine teams van 3 personen werkt men de prioritaire ideeën uit tot een projectfiche.

Ronde 7: uitvoering.
Het heeft geen zin om een dergelijke workshop te organiseren  en er de nodige tijd en middelen in te steken wanneer er geen resultaat komt. Daarom besteden we in de laatste ronde heel veel aandacht aan een snelle uitvoering om tot merkbare resultaten te komen. Wanneer er snel een aantal ideeën uitgevoerd worden en zij leiden tot een ervaring van betere, of zelfs onmiddellijk $uper $ervice, dan is dit zowel voor het management als voor de medewerkers als voor de stakeholders zeer motiverend.

Daarom worden afspraken gemaakt en verantwoordelijkheden genomen tot uitvoering.

Deze workshop wordt strak geleid binnen een zeer helder tijdskader en duurt een volle werkdag.

ShareThis